Mustafa Kemal Paşa’nın fikir ayrılığı yaşadığı komutan

Osmanlı Devleti’nin istihbarat örgütlerinden Teşkilat-ı Mahsusa’nın ilk başkanı Süleyman Askeri Bey’in hayatı ile ilgili kitap kaleme alındı. Süleyman Tekir’in yazdığı “Süleyman Askeri Bey” adlı eser Kronik Kitap tarafından yayınlandı.

Süleyman Askeri Bey, 1912 yılında Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Trablusgarp Savaşı’nda yer aldı. Enver Paşa’nın yer aldığı bölgede İtalyanlara karşı mücadele edildi.

FİKİR AYRILIĞI

Derne ve Tobruk bölgesinde görev alan Mustafa Kemal Paşa ve Süleyman Askeri Bey arasında fikir ayrılığı ortaya çıktı. Cephedeki subaylar, haberlerin bölgeye ulaştırılması için bir ajansa abone olunmasını istedi. Ancak Mustafa Kemal Paşa bunu istemedi ve hazırladığı beş madde ile bu fikre karşı çıktı. Mustafa Kemal Paşa, bölgede hükümetin politikasını desteklerken, diğer subaylar ise zamanında haber alınamadığını ve telgraf sisteminin iyi işlemediğini dile getirdi. Süleyman Askeri Bey subayları destekledi ve Mustafa Kemal Paşa’nın hazırladığı beş maddeyi açıkladı. Bu iki isim arasındaki fikir ayrılığıydı.

İşte o bölüm:

“…cephedeki subaylar günü gününe haberleri cepheye ulaştıran bir ajansa abone olunmasını, böylece güncel haberleri takip etmenin mümkün olabileceği konusunu Enver’e açmışlar ve kabul ettirmişlerdi. Cephedeki tüm subaylar imzalamasına rağmen Mustafa Kemal Bey bu duruma muhalafet etmeyi tercih etti. Mustafa Kemal sunduğu beş madde ile karşı çıkmasının sebeplerini sıralamıştı. Süleyman Askeri Bey, beş maddeye yönelik tek tek açıklama yaparak durumu izah etti. 1912 yılında savaşın devam ettiği dönemdeki hükümet ve askeriyenin politikası incelendiğinde Mustafa Kemal’in buna paralel bir düşünceye sahip olduğu görülürken, mesafenin uzaklığı ile sulh görüşmeleri hakkındaysa zamanında alınamayan haberler ve iyi işlemeyen telgraf sistemi diğer subayların dayanak noktasını oluşturuyordu”

Süleyman Askeri Bey ile Mustafa Kemal Paşa arasında yaşanan fikir ayrılığının anlatıldığı kitapta, Süleyman Askeri Bey’in hayatı ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir