Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en az lise mezunu personel alıyor! Nasıl başvuru yapılır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle sözleşmeli 35 büro personeli ve 27 destek personeli pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır. 

ALIM YAPILACAK KADROLAR NELER?

  1. Büro Personeli (1 Lise, 12 Ön Lisans, 22 Lisans)

  2. Destek Personeli (3 Garson, 1 Aşçı, 15 Temizlik Personeli, 3 Bulaşıkçı, 2 Fayansçı/Boyacı, 1 Kaynakçı, 1 Elektrikçi, 1 Tesisatçı)

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  • Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

  • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

  • Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak, (farklı unvana yapılan başvurular hariç)

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,

  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

DESTEK PERSONELİ ÖZEL ŞARTLARI

BÜRO PERSONELİ ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar başvurularını 24.01.2024 – 04.02.2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar ek tablolarda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecek olup yapılacak incelemede başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir